رعایت‭ ‬حداقل‭ ‬تلرانس‭ ‬استاندارد‭ ‬ابعادی‭ ‬جهت‭ ‬اقتصادی‭ ‬شدن مصرف‭‭ ‬)‬خرید‭ ‬به‭ ‬واحد‭ ‬وزن‭ / ‬مصرف‭ ‬به‭ ‬واحد‭ ‬طول)

Full length (12 meters) for 100% branches

Complying with the quality requirements and used in projects named after the country

Approved by the country's top consultants and foreign experts

Plain BAR

 لیست قیمت میلگرد آجدارتاریخ آخرین بروزرسانی : 1401/10/12

میلگرد A1 یا صنعتی را بیشتر بشناسید :

Plain BAR در واقع همان میلگردی است که آجدار نباشد و از نظر نرمی و جوش پذیری و ظاهر با میلگرد آجدار متفاوت است. در برگه شناسایی میلگردها قطر اسمی آنها مشخص شده است در جهت بررسی آنالیز این میلگردها می توانیم از برگ شناسایی آنها استفاده نماییم. این میلگردها نیز در صنعت و ساختمان سازی کاربردی هستند شایان ذکر است جهت جوشکاری میلگردهای ساده لازم است شرایط پیش گرم که طبق استاندارد ملی ایران است رعایت گردد. 

کاربرد‌های اصلی میلگرد صنعتی
  • ساخت تجهیزات کشاورزی،تولید ماشین آلات کشاورزی،صنایع دریایی،صنعت نفت وگاز،صنایع خودروسازی،تولید پیچ ومهره،تولید لولا و پین،ساخت سوله ودیگر اتصالات صنعتی ….