رعایت‭ ‬حداقل‭ ‬تلرانس‭ ‬استاندارد‭ ‬ابعادی‭ ‬جهت‭ ‬اقتصادی‭ ‬شدن مصرف‭‭ ‬)‬خرید‭ ‬به‭ ‬واحد‭ ‬وزن‭ / ‬مصرف‭ ‬به‭ ‬واحد‭ ‬طول)

دارای‭ ‬طول‭ ‬کامل‭ ‬۱۲)‭ ‬متری)‭ ‬برای‭ ‬۱۰۰ ‬درصد‭ ‬شاخه‌ها

مطابقت‭ ‬با‭ ‬ملازمات‭ ‬کیفیت‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬پروژه‌های‭ ‬بنام‭ ‬کشور

مورد‭ ‬تایید‭ ‬مشاورین‭ ‬رتبه‭ ‬اول‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬متخصصان‭ ‬خارجی

میلگرد ساده

 لیست قیمت میلگرد آجدارتاریخ آخرین بروزرسانی : 1401/10/12

میلگرد A1 یا صنعتی را بیشتر بشناسید :

میلگرد ساده در واقع همان میلگردی است که آجدار نباشد و از نظر نرمی و جوش پذیری و ظاهر با میلگرد آجدار متفاوت است. در برگه شناسایی میلگردها قطر اسمی آنها مشخص شده است در جهت بررسی آنالیز این میلگردها می توانیم از برگ شناسایی آنها استفاده نماییم. این میلگردها نیز در صنعت و ساختمان سازی کاربردی هستند شایان ذکر است جهت جوشکاری میلگردهای ساده لازم است شرایط پیش گرم که طبق استاندارد ملی ایران است رعایت گردد. 

کاربرد‌های اصلی میلگرد صنعتی
  • ساخت تجهیزات کشاورزی،تولید ماشین آلات کشاورزی،صنایع دریایی،صنعت نفت وگاز،صنایع خودروسازی،تولید پیچ ومهره،تولید لولا و پین،ساخت سوله ودیگر اتصالات صنعتی ….