گروه محصولات فولاد یزد

تیرآهن فولاد یزد
تیرآهن فولاد یزد

تیرآهن

میلگرد فولاد یزد
میلگرد فولاد یزد

میلگرد آجدار

تسمه فولاد یزد
تسمه فولاد یزد

تسمه عریض فابریک

مفتول صنعتی و ساختمانی

میلگرد ساده

شافت شش گوش فولاد یزد
شافت شش گوش فولاد یزد

شافت کشش سرد

شافت رو تراش فولاد یزد
شافت رو تراش فولاد یزد

شافت رو تراش

شافت سنگ خورده

گازها

سنگ آهن فولاد یزد
سنگ آهن فولاد یزد

سنگ آهن

کنستانتره
کنستانتره

کنستانتره

گلوله 70CR2
گلوله 70CR2

گلوله فولادی