مشخصات محصولات

تیرآهن

 1. وزن‭ ‬ایده‭ ‬آل‭ ‬و‭ ‬بهینه‭ ‬هر‭ ‬شاخه‭ ‬
 2. بسته‭ ‬بندی‭ ‬مکانیزه‭ ‬و‭ ‬حافظ‭ ‬محصول‭ ‬تا‭ ‬محل‭ ‬مصرف‭ ‬صاف‭ ‬بودن‭ ‬انتهای‭ ‬هر‭ ‬شاخه‭ ‬در‭ ‬محل‭ ‬برش‭ ‬
 3. تابگیری‭ ‬شده‭ ‬
 4. و‭…‬
میلگرد فولاد یزد

میلگرد آجدار

 1. مورد‭ ‬تایید‭ ‬مشاورین‭ ‬رتبه‭ ‬اول‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬متخصصان‭ ‬خارجی
 2. مطابقت‭ ‬با‭ ‬ملازمات‭ ‬کیفیت‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬پروژه‌های‭ ‬بنام‭ ‬کشور
 3. دارای‭ ‬طول‭ ‬کامل‭ ‬۱۲)‭ ‬متری)‭ ‬برای‭ ‬۱۰۰ ‬درصد‭ ‬شاخه‌ها
 4. رعایت‭ ‬حداقل‭ ‬تلرانس‭ ‬استاندارد‭ ‬ابعادی‭ ‬جهت‭ ‬اقتصادی‭ ‬شدن‭ ‬مصرف‭)‬خرید‭ ‬به‭ ‬واحد‭ ‬وزن‭ / ‬مصرف‭ ‬به‭ ‬واحد‭ ‬طول)
 5. دارای‭ ‬شناسنامه‭ ‬و‭ ‬قابلیت‭ ‬ردیابی‭ ‬

مفتول صنعتی و ساختمانی

 1. بسـته‭ ‬بندی‭ ‬مناسـب‭ ‬جهت‭ ‬سهــولت‭ ‬در‭ ‬مصـــرف
 2. دانــــش‭ ‬فنـــــی‭ ‬تولیـــد‭ ‬فولادهــــای‭ ‬صنعـــتی
 3. امکان‭ ‬تولید‭ ‬گریدهای‭ ‬متنوع‭ ‬فولادی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬کم‭ ‬کربن،‭ ‬پر‭ ‬کربن،‭ ‬آلیاژی،‭ ‬زنگ‭ ‬نزن‭ ‬و‭ ‬غیره‭ ‬در‭ ‬دسته‭ ‬بندی‌های‭ ‬ساختمانی،‭ ‬کششی،‭ ‬کله‭ ‬زنی‭ ‬سرد‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬پر‭ ‬کننده‭ ‬جوشکاری
 4. کشش‭ ‬پذیری‭ ‬فوق‭ ‬العاده‭ ‬بدون‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬آنیل‭ )‬برای‭ ‬انواع‭ ‬کششی)
تسمه فولاد یزد

تسمه عریض فابریک

 1. بهترین‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬ترین‭ ‬جایگزین‭ ‬ورق‭ ‬فابریک‭ ‬با‭ ‬ابعاد‭ ‬بزرگ‭  ‬جهت‭ ‬سازه‌ها،‭ ‬ساخت‭ ‬ماشین‭ ‬آلات‭ ‬و‭ ‬ادوات‭ ‬کشاورزی‭ ‬
 2. امکان‭ ‬تولید‭ ‬گریدهای‭ ‬مختلف‭ ‬و‭ ‬خاص‭ ‬
 3. امکان‭ ‬ارائه‭ ‬به‭ ‬طول‌های‭ ‬خاص‭ ‬و‭  ‬بیش‭ ‬از ‬۶‬متر‭ ‬
 4. تسهیل‭ ‬کار‭ ‬در‭ ‬هنگام‭ ‬بستن‭ ‬ورق‭ ‬جهت‭ ‬جوشکاری‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬تابگیری‭ ‬درحین‭ ‬تولید
 5. و…
 1. بصورت‭ ‬شاخه‭ ‬از‭ ‬۱۰‭ ‬تا‭ ۱۵۰ ‬میلیمتر‭ ‬
 2. انجام‭ ‬تست‌های‭ ‬ED‭ ‬و‭ ‬UT
 3. و‭…‬
 
 
 1. بهترین‭ ‬کنسانتره‭ ‬تولیدی‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬دانه‌بندی‭ ‬و‭ ‬Blaine‭  ‬بالا‭ ‬
 2. نا‭ ‬خالصی‌های‭ ‬بسیار‭ ‬ناچیز‭ ‬
 3. مطلوب‭ ‬گندله‌سازی‭ ‬
 4. و‭…

   

 1. دپو‭ ‬موجود‭ ‬دائمی
 2. عیار‭ ‬FeO‭ ‬بالای ۱۸ ٪ ‬بطور‭ ‬معمول‭ ‬برای‭ ‬نوع‭ ‬مگنتیت
 3. ریکاوری‭ ‬بالا‭ ‬در‭ ‬کنسانتره‌سازی‭ ‬
 4. در‭ ‬دانه‭ ‬بندی‌های‭ ‬درشت‭ ‬و‭ ‬ریز‭ ‬
 5. عناصر‭ ‬مزاحم‭ ‬بسیار‭ ‬پایین‭ (‬S,P‭)‬
 6. و …
گلوله 70CR2

گلوله فولادی

 1. امکان تولید براساس سفارش مشتری ( میلگرد ، گلوله )
 2. ‬کنترل‭ ‬ابعادی‭ ‬مطابق‭ ‬با‭ ‬استاندارد‭
 3. از سایز 20 تا 100 میلیمتر
 4. گرید‭ ‬فولاد  ‭ CK45 – CK60 – ۷۰CR2
 5. بسته بندی به شکل بندیل ، بشکه فلزی، جامبو بگ
 6. و‭…‬

 1. وزن‭ ‬ایده‭ ‬آل‭ ‬و‭ ‬بهینه‭ ‬هر‭ ‬شاخه‭ ‬
 2. بسته‭ ‬بندی‭ ‬مکانیزه‭ ‬و‭ ‬حافظ‭ ‬محصول‭ ‬تا‭ ‬محل‭ ‬مصرف‭ ‬
 3. صاف‭ ‬بودن‭ ‬انتهای‭ ‬هر‭ ‬شاخه‭ ‬در‭ ‬محل‭ ‬برش‭ ‬
 4. تابگیری‭ ‬شده‭ ‬
 5. و‭…‬


 1. مورد‭ ‬تایید‭ ‬مشاورین‭ ‬رتبه‭ ‬اول‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬متخصصان‭ ‬خارجی
 2. مطابقت‭ ‬با‭ ‬ملازمات‭ ‬کیفیت‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬پروژه‌های‭ ‬بنام‭ ‬کشور
 3. دارای‭ ‬طول‭ ‬کامل‭ ‬۱۲)‭ ‬متری)‭ ‬برای‭ ‬۱۰۰ ‬درصد‭ ‬شاخه‌ها
 4. رعایت‭ ‬حداقل‭ ‬تلرانس‭ ‬استاندارد‭ ‬ابعادی‭ ‬جهت‭ ‬اقتصادی‭ ‬شدن‭ ‬مصرف‭)‬خرید‭ ‬به‭ ‬واحد‭ ‬وزن‭ / ‬مصرف‭ ‬به‭ ‬واحد‭ ‬طول)
 5. دارای‭ ‬شناسنامه‭ ‬و‭ ‬قابلیت‭ ‬ردیابی‭ ‬
 6. و… 

میلگرد آجدار

 1. بسـته‭ ‬بندی‭ ‬مناسـب‭ ‬جهت‭ ‬سهــولت‭ ‬در‭ ‬مصـــرف
 2. دانــــش‭ ‬فنـــــی‭ ‬تولیـــد‭ ‬فولادهــــای‭ ‬صنعـــتی
 3. امکان‭ ‬تولید‭ ‬گریدهای‭ ‬متنوع‭ ‬فولادی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬کم‭ ‬کربن،‭ ‬پر‭ ‬کربن،‭ ‬آلیاژی،‭ ‬زنگ‭ ‬نزن‭ ‬و‭ ‬غیره‭ ‬در‭ ‬دسته‭ ‬بندی‌های‭ ‬ساختمانی،‭ ‬کششی،‭ ‬کله‭ ‬زنی‭ ‬سرد‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬پر‭ ‬کننده‭ ‬جوشکاری
 4. کشش‭ ‬پذیری‭ ‬فوق‭ ‬العاده‭ ‬بدون‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬آنیل‭ )‬برای‭ ‬انواع‭ ‬کششی)
 5. تلرانـــس‭ ‬ابعــادی‭ ‬دقیــــق‭ ‬در‭ ‬تمــام‭ ‬سایــــزها‭‬
 6. و…

مفتول صنعتی و ساختمانی

 1. بهترین‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬ترین‭ ‬جایگزین‭ ‬ورق‭ ‬فابریک‭ ‬با‭ ‬ابعاد‭ ‬بزرگ‭  ‬جهت‭ ‬سازه‌ها،‭ ‬ساخت‭ ‬ماشین‭ ‬آلات‭ ‬و‭ ‬ادوات‭ ‬کشاورزی‭ ‬
 2. امکان‭ ‬تولید‭ ‬گریدهای‭ ‬مختلف‭ ‬و‭ ‬خاص‭ ‬
 3. امکان‭ ‬ارائه‭ ‬به‭ ‬طول‌های‭ ‬خاص‭ ‬و‭  ‬بیش‭ ‬از ‬۶‬متر‭ ‬
 4. تسهیل‭ ‬کار‭ ‬در‭ ‬هنگام‭ ‬بستن‭ ‬ورق‭ ‬جهت‭ ‬جوشکاری‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬تابگیری‭ ‬درحین‭ ‬تولید
 5. و…

تسمه عریض فابریک

 1. بیش‭ ‬از‭ ‬۳۰‭ ‬سال‭ ‬سابقه‭ ‬تولید‭ ‬
 2. تلرانس‭ ‬DIN-668‭ /‬H11
 3. انواع‭ ‬گرید‭ ‬مطابق‭ ‬در‭ ‬خواست‭ ‬
 4. تحویل‭ ‬سریع
 5. و‭…‬


شافت سنگ خورده

 1. بصورت‭ ‬شاخه‭ ‬از‭ ‬۱۰‭ ‬تا‭ ۱۵۰ ‬میلیمتر‭ ‬
 2. انجام‭ ‬تست‌های‭ ‬ED‭ ‬و‭ ‬UT
 3. و‭…‬