• مورد‭ ‬تایید‭ ‬مشاورین‭ ‬رتبه‭ ‬اول‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬متخصصان‭ ‬خارجی
  • مطابقت‭ ‬با‭ ‬ملازمات‭ ‬کیفیت‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬پروژه‌های‭ ‬بنام‭ ‬کشور
  • دارای‭ ‬طول‭ ‬کامل‭ ‬۱۲)‭ ‬متری)‭ ‬برای‭ ‬۱۰۰ ‬درصد‭ ‬شاخه‌ها
  • رعایت‭ ‬حداقل‭ ‬تلرانس‭ ‬استاندارد‭ ‬ابعادی‭ ‬جهت‭ ‬اقتصادی‭ ‬شدن‭ ‬مصرف‭)‬خرید‭ ‬به‭ ‬واحد‭ ‬وزن‭ / ‬مصرف‭ ‬به‭ ‬واحد‭ ‬طول)
  • دارای‭ ‬شناسنامه‭ ‬و‭ ‬قابلیت‭ ‬ردیابی‭ ‬

میلگرد آجدار

 لیست قیمت میلگرد آجدارتاریخ آخرین بروزرسانی : 1402/10/20

 لیست قیمت میلگرد آجدارتاریخ آخرین بروزرسانی : 1402/10/23

کارشناسان فروش فولاد یزد